Kinh luân quay tay để bàn - Kich vao anh de dong lai