Tượng Phật thần tài Di Lặc bưng vàng nguyên bảo dạ quang - Kich vao anh de dong lai