Cung cấp pháp khí Kim cang thừa

Máy niệm Phật

Hình sản phẩm Tên hàng Đơn giá+
Máy đếm số lần niệm danh hiệu Phật

Máy đếm số lần niệm danh hiệu Phật

Máy đếm niệm Phật Máy đếm niệm Phật là thiết bị nhỏ gọn thay thế chuỗi hạt, tràng hạt...
30.000đ
Thêm:
Máy niệm Phật 01 bài

Máy niệm Phật 01 bài

Máy niệm Phật một câu: Nam mô A Di Đà Phật Máy niệm Phật để nhiếp tâm, khuyến tấn niệm...
35.000đ
Thêm:
Máy niệm Phật 8 bài DA8R9

Máy niệm Phật 8 bài DA8R9

Máy niệm Phật 8 bài DA8R9 Máy niệm Phật ba danh hiệu: 1.  Nam mô A Di Đà Phật, 2. Nam...
90.000đ
Thêm:
Máy niệm Phật 8 bài

Máy niệm Phật 8 bài

Máy niệm Phật ba danh hiệu: 1. Nam mô A Di Đà Phật, 2. Nam Mô Quán Thế Âm Bồ...
100.000đ
Thêm:
Máy niệm Phật 20 bài MNP20B06

Máy niệm Phật 20 bài MNP20B06

Máy niệm Phật 20 bài MNP20B06 - Thiết kế nhỏ gọn - Kiểu dáng đẹp mắt - Nguồn cắm điện trực tiếp...
130.000đ
Thêm:
Máy niệm Phật 20 bài

Máy niệm Phật 20 bài

Máy niệm Phật ba danh hiệu: 1. Nam mô A Di Đà Phật, 2. Nam Mô Quán Thế Âm Bồ...
160.000đ
Thêm:
Máy niệm Phật 20 bài DA20B09

Máy niệm Phật 20 bài DA20B09

Máy niệm Phật ba danh hiệu: 1.  Nam mô A Di Đà Phật, 2. Nam Mô Quán Thế Âm Bồ...
160.000đ
Thêm:
Máy niệm Phật 20 bài

Máy niệm Phật 20 bài

Máy niệm Phật ba danh hiệu: 1. Nam mô A Di Đà Phật, 2. Nam Mô Quán Thế Âm Bồ...
180.000đ
Thêm:
Máy niệm Phật đế sen 8 bài

Máy niệm Phật đế sen 8 bài

Máy niệm Phật ba danh hiệu: 1.  Nam mô A Di Đà Phật, 2. Nam Mô Quán Thế Âm Bồ...
180.000đ
Thêm:
Máy niệm Phật 20 bài hình bát giác

Máy niệm Phật 20 bài hình bát giác

Máy niệm Phật phát hào quang 20 bài: 1. Nam mô A Di Đà Phật 2. Nam mô Đại Bi Quán...
250.000đ
Thêm:
Cung cấp pháp khí Kim cang thừa
Copyright © 2018 Shop Diệu Âm. Phát triển bởi DGCO