Cung cấp pháp khí Kim cang thừa

Tượng Phật Bồ tát

Hình sản phẩm Tên hàng Đơn giá+
Tượng Bạch Y Quán Thế Âm bằng sứ trắng Đài Loan cao 45cm

Tượng Bạch Y Quán Thế Âm bằng sứ trắng Đài Loan cao 45cm

Tượng Bạch Y Quán Thế Âm bằng sứ trắng Đài Loan cao 45cm Được làm bằng sứ trắng toàn...
Thêm:
Tượng Bồ tát Quan Âm 45cm vẽ mặt

Tượng Bồ tát Quan Âm 45cm vẽ mặt

Tượng Bồ tát Quan Âm 45cm vẽ mặt Mẹ hiền Quán Thế Âm là biểu tượng của lòng từ bi,...
Thêm:
Tượng Phật Mẫu Chuẩn Đề đồng cao 25m

Tượng Phật Mẫu Chuẩn Đề đồng cao 25m

Phật Mẫu Chuẩn Đề tên Phạn là Cundì, Cunïdïhi(चुन्दी), tên chữ Hán là...

Gọi để biết giá
... xem thêm
Gọi để biết giá
Tượng Phật Thích Ca - Liên hoa vi tiếu

Tượng Phật Thích Ca - Liên hoa vi tiếu

Tượng Phật Thích Ca Mâu Ni bằng sứ cao cấp toàn thân phun màu nhũ đồng cao 50cm,...
Thêm:
Tượng Phật Thích Ca Mâu Ni 80cm

Tượng Phật Thích Ca Mâu Ni 80cm

Tượng Phật Thích Ca Mâu Ni bằng sứ tô màu, áo vàng ngồi kiết già cao 80cm
Thêm:
Tượng Quan Âm Thiên thủ thiên nhãn nhũ vẽ màu

Tượng Quan Âm Thiên thủ thiên nhãn nhũ vẽ màu

Tượng Bổn sư thích ca ngồi xi vàng nguyên thủy, Tượng Bổn sư Nam tông, Tượng Bổn sư Phật...

Gọi để biết giá
... xem thêm
Gọi để biết giá
Cung cấp pháp khí Kim cang thừa
Copyright © 2019 Shop Diệu Âm. Phát triển bởi DGCO