Trang sức Phật giáo - mang lại bình an cho bạn

Thẻ mua hàng Câu hỏi thông thường

Thẻ giảm giá Thẻ mua hàng

Nếu bạn nhân được một Thẻ mua hàng bằng email, nó sẽ chứa thông tin chi tiết của người gửi bạn Thẻ mua hàng, với một tin nhắn từ người đó. Email cũng sẽ chứa Thẻ mua hàng Redemption Code. Bạn có thể in email này ra cho việc làm các giấy tờ liên quan trong tương lai. Bạn có thể giảm giá Thẻ mua hàng bằng 2 cách:

1. Click vào liên kết trong email. Liên kết này sẽ đưa bạn đến trang giảm giá Thẻ mua hàng của gian hàng. Sau đó bạn sẽ được yêu cầu tạo tài khoản trước khi Thẻ mua hàng được duyệt và đặt vào tài khoản Thẻ mua hàng của bạn để sẵn sàng sử dụng lúc nào bạn muốn.

2. Trong quá trình Đặt mua hàng, trong cùng trang lựa chọn phương thức thanh toán, bạn sẽ thấy 1 hộp text để điền thông tin Redemption Code. Bạn hãy điền thông tin Redemption Code tại đây, và
click vào nút Giảm giá. Mã số sẽ được kiểm duyệt và tổng khoản sẽ được thêm vào tài khoản Thẻ mua hàng của bạn. Bạn có thể sử dụng khoản này để mua bất kỳ một sản phẩm nào trong gian hàng.
Quay lại

Hãy điền mã số Thẻ mua hàng của bạn:
Trang sức Phật giáo - mang lại bình an cho bạn
Copyright © 2019 Shop Diệu Âm. Phát triển bởi DGCO