Hỗ trợ khách hàng

Thẻ mua hàng Câu hỏi thông thường

Mua hàng với Thẻ mua hàng

Nếu bạn có quỹ trong tài khoảnThẻ mua hàng của bạn, bạn có thể sử dụng để mua các sản phẩm khác trong gian hàng. Tại mỗi lần đặt mua hàng, một hộp text kèm thêm sẽ xuất hiện. Bạn điền tổng số khoản bạn sử dụng trong tài khoản Thẻ mua hàng của bạn. Lưu ý rằng, bạn vẫn có thể sử dụng phương thức thanh toán khác nếu số tiền có trong tài khoản Thẻ mua hàng của bạn không đủ để trả. Nếu bạn còn thừa khoản trong tài khoản Thẻ mua hàng của bạn thì số còn lại sẽ tiếp tục nằm trong tài khoản Thẻ mua hàng của bạn cho lần mua sau.
Quay lại

Hãy điền mã số Thẻ mua hàng của bạn:
Hỗ trợ khách hàng
Copyright © 2019 Shop Diệu Âm. Phát triển bởi DGCO