Shop Dieu Am

Thẻ mua hàng Câu hỏi thông thường

Làm sao để gửi Thẻ mua hàng

Để gửi một Thẻ mua hàng bạn cần vào trang Gửi Thẻ mua hàng. Bạn có thể thấy trang này trong hộp Giỏ mua hàng ở cột bên phải của mỗi trang. Khi bạn gửi một Thẻ mua hàng, bạn cần xác định rõ. Tên của người bạn cần gửi Thẻ mua hàng cho. Email của người bạn cần gửi Thẻ mua hàng cho. Số lượng bạn muốn gửi. (Nhớ rằng bạn không gửi tất cả trị giá trong tài khoản Thẻ mua hàng của bạn.) Một tin nhắn ngắn sẽ xuất hiện trong email. Hãy chắc rằng bạn phải nhập tất cả thông tin đúng, thông qua đó bạn sẽ có cơ hội để thay đổi nhiều như bạn muốn trước khi email được gửi đến ai đó qua email.
Quay lại

Hãy điền mã số Thẻ mua hàng của bạn:
Shop Dieu Am
Copyright © 2018 Shop Diệu Âm. Phát triển bởi DGCO