Tây phương Cực Lạc thánh chúng

Chuỗi gỗ hồi hương 108 hạt 8 li dùng niệm Phật

  • Model: CGH8li108
  • 4 chiếc có sẵn

100.000đ

Thêm vào giỏ:

Chuỗi gỗ hồi hương 108 hạt 8 li dùng niệm Phật

Được làm từ gỗ Hồi hương với mùi thơm nhẹ nhàng, chuỗi gỗ hồi hương 108 hạt 8li dùng để niệm Phật, quấn tay trang sức thật là đẹp và tiện dụng


Sản phẩm này đã được thêm vào ngành hàng ngày Wednesday 23 May, 2012.

Khách hàng, người mua sản phẩm này, sẽ trả...

Tây phương Cực Lạc thánh chúng
Copyright © 2019 Shop Diệu Âm. Phát triển bởi DGCO