Chuỗi bồ đề

Chuỗi bồ đề tam bảo mix đá san hô Nepal

  • Model: TBMSH180
  • 3 chiếc có sẵn

1.800.000đ

Thêm vào giỏ:

Chuỗi bồ đề tam bảo mix đá san hô Nepal

Được xâu bằng chỉ ngũ sắc, mix đá san hô đỏ, ngọc lam, chuỗi được dùng để hành trì, niệm phật. Đặc biệt chuỗi do Shop Diệu Âm xâu có thể điều chỉnh được độ căng, lỏng giúp hành giả dễ lần phù hợp với mọi đối tượng.

Nguyên liệu: quả bồ đề tam bảo Nepal, đá san hô đỏ, đá ngọc lam


Sản phẩm này đã được thêm vào ngành hàng ngày Monday 01 October, 2012.

Chuỗi bồ đề
Copyright © 2019 Shop Diệu Âm. Phát triển bởi DGCO