Giải thoát qua sự nhìn ngắm

Chuỗi san hô đỏ 16li Tây tạng

  • Model: SHD16l
  • 2 chiếc có sẵn

Chuỗi san hô đỏ 16ly đeo tay Tây Tạng

Đá san hô được coi là 1 trong 7 thứ báu(vàng bạc, lưu ly, pha lê, xà cừ, san hô, hổ phách). Được làm từ những viên đá san hô đỏ Tây Tạng, mài tròn, xâu với Phật thủ kèm những viên đá san hô sanh, hạt mẫu châu khắc chú Om ma ni pad me hum, Chuỗi san hô đỏ 16 ly đeo tay cực kỳ quý và có giá trị tâm linh rất lớn đối với những hành giả tu trì niệm Phật, trì chú. 

Chuỗi thích hợp với những người có cổ tay to, nặng cân


Sản phẩm này đã được thêm vào ngành hàng ngày Thursday 10 July, 2014.

Giải thoát qua sự nhìn ngắm
Copyright © 2019 Shop Diệu Âm. Phát triển bởi DGCO