Hương Việt - Hương thơm của người Việt

Cúng dường Pháp bảo - Phóng sinh

Pháp bảo là thành phần của Tam Bảo (Phật - Pháp - Tăng) bao gồm Kinh, Luật, Luận. Pháp bào còn tức Phật pháp còn, Kinh sách Phật giáo mang lại những chân lý, là con đường quý báu đem lại sự giác ngộ cho tất cả mọi người.

Quỹ Phóng sinh giúp hộ quốc tức tai, tiêu trừ nghiệp chướng, mang lại hòa bình cho muôn loài,

Shop Diệu Âm kết hợp với Đạo tràng Diệu Âm thường xuyên ấn tống kinh sách phát cho mọi người với mục đích hoằng dương Phật pháp, phi lợi nhuận cũng như phóng sinh vì môi trường và hòa bình

Chúng tôi rất mong nhận được sự ủng hộ của Phật tử gần xa bằng nhiều cách, cúng tịnh tài, mua hàng tại Shop Diệu Âm.

 


This product was added to our catalog on Saturday 01 December, 2012.

Hương Việt - Hương thơm của người Việt
Copyright © 2019 Shop Diệu Âm. Phát triển bởi DGCO