Giải thoát qua sự nhìn ngắm

Gói thất bảo loại 2

  • Model: TBX100
  • 6 chiếc có sẵn

100.000đ

Thêm vào giỏ:

Thất bảo là 7 loại vật phẩm quý gồm vàng, bạc, pha lê, trân châu(ngọc trai), mã não, xà cừ, lưu ly dùng làm cốt bát nhang, yểm tâm tượng Phật. đặt vào quan, quách người quá cố khi cải táng

Tất cả 7 thứ chất lượng, đảm bảo


Sản phẩm này đã được thêm vào ngành hàng ngày Thursday 17 May, 2012.

Giải thoát qua sự nhìn ngắm
Copyright © 2019 Shop Diệu Âm. Phát triển bởi DGCO